Säkerhetskörkort Nyby
Säkerhets och skydd certefiering för Nyby Bruks område med betoning på Special Coil Nyby (Kallvalsen).